Varde Å strækker sig er fra Ansager til Ho Bugt.
Den nederste 10 km lange strækning er tidevandszone. Fiskeriet her er bedst, når vandet falder i Ho Bugt.
Nedre del er med åbne, græsklædte vidder med rigt fugleliv.
Strækningen er ialt ca. 40 km.

Varde Sportsfiskerforening.

Salg af dagkort til bl.a. Varde Å.