Byggeriet af Koldinghus startede i år 1268, da den danske konge ønskede en borg, der kunne vogte grænsen mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig.

Koldinghus rummer i dag samlinger, der omfatter interiører fra 1500-tallet og frem til vor egen tid, romansk og gotisk kirkeskulptur, ældre dansk billedkunst samt kunsthåndværk med hovedvægten på dansk sølv.

De faste udstillinger er bl.a.:

  • Historien bag Koldinghus inkl. restaureringen af Koldinghus
  • Christian 4. på Koldinghus
  • Dansk guld og sølv

Derudover viser museet særudstillinger af høj kvalitet.