Jels Søbad ligger lige på kanten af Jels Nedersø med nok Danmarks smukkeste baggrund for en frisk dukkert. Når du kan klare vandtemperaturen, så kan du her bade i friskt ferskvand med udsigt til dansk bøgeskov og en hyggelig by langs med søbredden. Badebroen giver mulighed for alle typer vandleg - både til dig, der tør springe ud på dybt vand, og de mindre børn, der bare gerne vil soppe og lege i sandkanten. Det er gratis at benytte faciliteterne ved Jels Søbad. Jels Søbad har siden 2015 haft Blåt Flag, som tegn på at vandkvalitet, badesikkerhed og faciliteter er i orden. Fra 1. juni 2020 erstatter Badepunktsflag det blå flag. Badepunktflaget er en fælles nordisk løsning, der viser, at der er badevand af høj kvalitet. 

De nye bygninger omfatter også lækre og moderne omklædningsrum for badegæsterne og den nye cirkelrunde badebro, der skaber et børneområde, et område til rolig svømning og et område til udspringere. De oprindelige bygninger er erstattet med helt nye bygninger, der er et aktivitets- og samlingssted i naturen. Jels Søbad er opført som et samarbejde mellem Jels Lokalråd og Vejen Kommune og blev indviet i juni 2014, og ligger samme sted som det oprindelige søbad fra 1930'erne. 

Vil du kende dagens vand- og lufttemperatur ved Jels Søbad, så skal du tjekke denne side. Omklædningsfaciliteterne er åbne i sommerperioden - afhængigt af vejret. 

Livredder og sikkerhed
I skolernes sommerferie fra den 27. juni til den 11. august 2020 er der hver dag i tidsrummet 10.00 til 18.00  livredder ved Jels Søbad. Der er desuden ophængt redningskranse.

Uden for skolernes sommerferie kan der købes livredder gennem RøddingCentret.

Corona-tryghed
Styrelsen for patientsikkerhed vurderer, at risikoen for at blive smittet ved at bade i sø og hav er den samme som andre steder; altså via dråbesmitte fra mennesker, der nyser eller hoster tæt på dig eller ved, at smittede har afsat virus på håndtag og lignende, som du så rører ved. Derfor gælder de samme forholdsregler som ellers.

Ved ophold ved Jels Søbad gælder myndighedernes retningslinier om forsamlinger. 

Omklædningsrummene vil indtil videre være lukkede. 

Læs mere på: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/forholdsregler-i-relation-til-covid-19-i-forbindelse-med-drikkevandsforsyning-spildevandsrensning-badevand-og-svoemmebade/

Vejen Kommunes byråd har i foråret 2020 vedtaget et ordensreglement for ophold ved Jels Søbad: 
1. Motorkøretøjer og knallerter må ikke færdes ved søbredden og på de omkringliggende græsarealer.
2. Affald må ikke henkastes.
3. Høj musik og støjende adfærd må ikke finde sted.
4. Brug af åben ild må kun finde sted på de dertil indrettede pladser.
5. Overtrædelse af ordensbestemmelserne kan straffes med bøde.